jul 07

Åseral internasjonale matfestival

Vikingaktivitetar med 4. klLaurdag 11. juli arrangerast Åseral internasjonale matfestival igjen i Kyrkjebygd. Her blir det konsert med Jan Engervik og Myrull, bornas kokkeskule, vikingaktivitetar, mat frå ulike verdsdelar, servering i lavvo og folkefest på kvelden. Velkomen til matfest i Åseral!

Program finn du her: matfestival_plakat2015

 

Permalenke til denne artikkelen: http://minnekultursenter.no/aseral-internasjonale-matfestival/

jun 30

Åseral Frivilligsentral flytter til Minne Kultursenter!

Åseral Frivilligsentral har i vår vore rundt på fleire synfaringer i forhold til å skulle leige lokale til sentralen. Heile fem ulike lokale har vore vurdert opp mot dei behov sentralen har.
Styret i frivilligsentralen har no behandla saka. Moglegheiter og eventuelle utfordringar i lokala, plassering, universell utforming, samt leigekostnadar var blant noko av det som vart vurdert. Etter grundige drøftinger vart det vedteke at sentralen takkar ja til tilbodet frå Åseral kommune om leige av lokale i Minne Kultursenter.
Både dagleg leiar av Minne Kultursenter, Tor Reidar Austrud, og dagleg leiar av Åseral Frivilligsentral, Lena Verdal Vittali, ser fram til samlokaliseringa, og til et spanande samarbeid frå hausten av. Vittali får kontorplass i kontorlandskapet som fins på Minne frå før av. I tillegg vert det sambruk av dei andre lokala i hovudetasjen. Sist, men ikkje minst kan sentralen og bruke andre kommunale møtelokaler ved behov.
Vittali er overvelda og takknemleg over responsen og interessa som er vist i prosessen. «Alle potensielle utleigarar har vore utruleg positive, velviljuge og imøtekomande for å finna gode løysningar. Eg gler meg til innflytting på Minne, og til å verte kjend med miljøet som finnes der frå før av. For frivilligsentralen vert det å kome godt i gong med dei tilbod og aktivitetar sentralen skal halde på med nå viktig. Dette får me ein god moglegheit til i Minne Kultursenter. Samstundes vert det veldig spanande å sjå på kva områder me kan samarbeide framover. Her finnes mange moglegheiter!»
Også Tor Reidar Austrud ser fram til samlokaliseringa. «Eg trur at dette kan styrke Minne på ein positiv måte, Minne blir meir og meir nytta av lag og foreiningar som har faste arrangement, dette er jo midt i frivilligsentralen og Minne si ånd. Samarbeid om ulike arrangement, draghjelp frå begge hald vil styrkja båe. Me ynskjer Åseral Frivilligsentral velkomen til Minne og ser fram til eit godt samarbeid, nye idear og tilbod til folket!»
Til slutt nytter Vittali høvet til å takke for gjestfridomen ho har møtt på Åseralsheimen, kor ho mellombels har hatt kontor.
Flyttinga tek til i august, så snart det praktisk let seg gjere. Offisiell opningsfest av sentralen er under planlegging, så her er det berre å fylgje med framover!
Dagleg leiar ved Minne Kultursenter, Tor Reidar Austrud, og dagleg leiar ved frivilligsentralen, Lena Verdal Vittali

Eplehagen på Minne Kultursenter

Minne Kultursenter i sommersol

Permalenke til denne artikkelen: http://minnekultursenter.no/aseral-frivilligsentral-flytter-til-minne-kultursenter/

jun 18

Bygdeutstillinga 2015 opnar

DSCF2937Laurdag 27. juni opnar sommarens venaste eventyr i Åseral – nemleg Bygdeutstillinga i Åseral.

Utstillinga varar i perioden 27. juni til 26. juli – då har senteret ope kvar dag kl. 12:00-17:00.

På programmet:

Tale og velkomst av ordførar Oddmund Ljosland
Presentasjon av gjesteutstillarane 2015
Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch
Morten Ericson kåserar

Vertinne og konferansier Kristine Tøsse (Bygdeutstillingsnemnda)

Velkomen til Åseral!

 

Permalenke til denne artikkelen: http://minnekultursenter.no/bygdeutstillinga-2015-opnar/

mai 28

Bokslepp: Juvasstøl – ein heiegard i Åseral

juvasstolPå Minne kultursenter
Tysdag 9. juni 2015 kl. 19:00

Inger Juvastøl fortel frå boka og signerar.
Song og musikk ved familien Egil Juvastøl
Song ved Kari Røynlid
Sogelaget sel mat som blei brukt på heiegardar før i tida.

Alle er hjarteleg velkomne!

Permalenke til denne artikkelen: http://minnekultursenter.no/bokslepp-juvasstol-ein-heiegard-i-aseral/

mai 27

Sommarens venaste eventyr – Bygdeutstillinga i Åseral

BU 2015 folder_bilde_Side_1Program for sommarens Bygdeutstilling er no slept – og som alltid står tradisjon og nyskaping i førersetet.

Det blir folketradisjonar og nytenking i spanande kombinasjonar.

Program finn du her: Program 2015

Følg oss vidare på facebook og heimeside.

Permalenke til denne artikkelen: http://minnekultursenter.no/1406/

apr 16

Quiz- og humorkveld onsdag 22. april

IMG_9734-1Onsdag 22. april blir det igjen trim av både hjerne- og lattermusklar på Minne.

Kvelden startar med ein runde med quiz – gjestane finn sine lag sjølve. Etterfølgt av framsyning av gamle 17. mai filmar i kinosalen.

I kafeen blir det sal av varm rett og søte varer.

Premiar vanker til vinnarlaget!

 

 

Permalenke til denne artikkelen: http://minnekultursenter.no/quiz-og-humorkveld-onsdag-22-april/

Side 1 av 1112345...10...Siste »