Call us on 2514578498

Category Archives: Kultur

India en annen verden II

Jeg har tidligere skrevet litt om India, men det er ikke lett å være kortfattet med et så spennende og mangfolds rikt land.

Les Mer

India en annen verden I

Jeg synes andre kulturer enn vår egen, alltid er spennende å bli kjent med.

Les Mer

Kulturforskjeller i Norge

Det blir ofte trukket frem kulturforskjeller mellom etniske nordmenn, og ikke-etniske nordmenn.

Les Mer

Kulturforskjeller og frykt

Kulturforskjell er et ord eller et begrep som ofte brukes, men i hvilke sammenhenger er det riktig å bruke det?

Les Mer

Hva er kultur på arbeidsplassen

Dette er et vidt begrep – altså kultur på arbeidsplassen. Vi er alle en del av den, i alle fall om man er yrkesaktiv.

Les Mer

Starten med Bondekulturen i Norge

Norge har lange tradisjoner når det kommer til gårdsbruk, vi vet at det finnes forskjellige måter å drive jordbruk på.

Les Mer