Call us on 2514578498

Hjem » Nyheter

En annerledes trafikkultur

I Norge har vi en god kultur i trafikken, i alle fall om vi sammenlikner med en del andre land. Vi ser hele tiden en nedgang i antall drepte og skadde, og dette skyldes både holdningsendringer og ikke minst bedre og mer sikre biler.

Les Mer

Kulturpuben – Samarbeidspartnere

Det å drive et sted som Kulturpuben, har noen sider ved seg som ikke alle andre serveringssteder kan skilte med.

Les Mer

Kulturpubens historie og formål

Det å kunne gå ut å treffe venner og bekjente, er noe jeg setter pris på i ny og ned. Jeg liker meg best på steder hvor det er litt uhøytidelig og hjemmekoselig.

Les Mer

Trafikkultur – statistikk over skader på fotgjengere

Jeg tenker at statistikk, egentlig er ganske så kjedelig lesing.

Les Mer

Trafikkulturen i Norge – syklister

Som vi vet er sykkel i vinden som aldri før, og det er jo stort sett bare positivt. Men det skaper noen utfordringer i trafikken.

Les Mer

Trafikkulturen i Norge – Fotgjengere vs. bilister

Det kan sies så mangt om trafikken og hvordan vi oppfører oss både til fots og som kjørende.

Les Mer

Er vi inne i et kulturskifte?

Uttrykket kultur forteller noe om hvordan vi tenker, kommunisere og ikke minst handler i dagliglivet. De om har en felles kultur er en del av et større felleskap som påvirker dem og ikke minst, som de kan påvirke. Ser man tilbake på nyhetsbildet det siste året, er det mye som tyder på at noe av […]

Les Mer

India en annen verden II

Jeg har tidligere skrevet litt om India, men det er ikke lett å være kortfattet med et så spennende og mangfolds rikt land.

Les Mer

India en annen verden I

Jeg synes andre kulturer enn vår egen, alltid er spennende å bli kjent med.

Les Mer

Kulturforskjeller i Norge

Det blir ofte trukket frem kulturforskjeller mellom etniske nordmenn, og ikke-etniske nordmenn.

Les Mer