Call us on 2514578498

Category Archives: Kultur

Trafikkultur – statistikk over skader på fotgjengere

Jeg tenker at statistikk, egentlig er ganske så kjedelig lesing.

Les Mer

Trafikkulturen i Norge – syklister

Som vi vet er sykkel i vinden som aldri før, og det er jo stort sett bare positivt. Men det skaper noen utfordringer i trafikken.

Les Mer

Trafikkulturen i Norge – Fotgjengere vs. bilister

Det kan sies så mangt om trafikken og hvordan vi oppfører oss både til fots og som kjørende.

Les Mer

Er vi inne i et kulturskifte?

Uttrykket kultur forteller noe om hvordan vi tenker, kommunisere og ikke minst handler i dagliglivet. De om har en felles kultur er en del av et større felleskap som påvirker dem og ikke minst, som de kan påvirke. Ser man tilbake på nyhetsbildet det siste året, er det mye som tyder på at noe av […]

Les Mer

India en annen verden II

Jeg har tidligere skrevet litt om India, men det er ikke lett å være kortfattet med et så spennende og mangfolds rikt land.

Les Mer

India en annen verden I

Jeg synes andre kulturer enn vår egen, alltid er spennende å bli kjent med.

Les Mer

Kulturforskjeller i Norge

Det blir ofte trukket frem kulturforskjeller mellom etniske nordmenn, og ikke-etniske nordmenn.

Les Mer

Kulturforskjeller og frykt

Kulturforskjell er et ord eller et begrep som ofte brukes, men i hvilke sammenhenger er det riktig å bruke det?

Les Mer

Hva er kultur på arbeidsplassen

Dette er et vidt begrep – altså kultur på arbeidsplassen. Vi er alle en del av den, i alle fall om man er yrkesaktiv.

Les Mer

Starten med Bondekulturen i Norge

Norge har lange tradisjoner når det kommer til gårdsbruk, vi vet at det finnes forskjellige måter å drive jordbruk på.

Les Mer

fjernefarvann © 2019