Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Du kan påvirke kulturen på arbeidsplassen din

Du kan påvirke kulturen på arbeidsplassen din

Vi er alle sammen en del av ett eller flere sosiale fellesskap, som vi daglig er med på å påvirke i større eller mindre grad. Jeg har i denne omgang valgt arbeidsplassen, siden de fleste av oss oppholder oss og bruker mye tid nettopp på jobben vår. Sosiale fellesskap er jo så mangt, men familien, jobben eller eventuelt skolen – er nok de som betyr mest for oss. Jeg har tidligere jobbet med hvordan mennesker fungerer sammen, eller i motsatt fall ikke fungerer sammen – og det er et spennende tema og emne. Men det er også veldig krevende og komplisert, for det kan være mange faktorer som spiller inn. Dette med trivsel på arbeidsplassen er et felles ansvar, og ikke noe man kan kreve at arbeidsgiver skal stå for. Vi er alle med på å forme kulturen vi har på arbeidsplassen, og du har en viktigere rolle enn du kanskje selv er klar over.

Du kan påvirke kulturen på arbeidsplassen din

Du kan påvirke kulturen på arbeidsplassen din

Lett å kjenne på kroppen

Okey vi tar utgangspunkt i arbeidsplassen som sagt, og den kulturen som råder der. Arbeidsmiljø og kultur er kanskje det mest riktige å si, for disse to henger tett sammen – og det er etter min mening kulturen som påvirker arbeidsmiljøet. Dere har sikkert merket det en rekke ganger selv også, hvordan man kan kjenne på kroppen hvordan stemningen er når man kommer inn i et rom. Dette gjelder i alle sosiale settinger, men arbeidsplassen blir som en familie og man merker fort om noe er galt.

Fellesskapet er viktig

Det at du selv er så viktig for et slikt fellesskap som en arbeidsplass faktisk er, gjelder uansett størrelse på avdeling, team eller enhet du jobber på. Det er noen som sier at dette ikke gjelder dem selv, fordi de jobber alene. Jeg forstår hva dem mener, men jeg er ikke enig med de som påstår dette. Vi er alle ansvarlig for egen og andres trivsel, eller i motsatt fall for egen eller andres mistrivsel. For å kunne være positiv og glad i et fellesskap, må man også være det mot seg selv – rett og slett at man føler seg okay og har det bra med seg selv.

Kultur og trivsel

Jeg har tidligere skrevet en del om dette viktige tema, men nå velger jeg å vinkle det litt annerledes og kanskje med enda mer fokus på fellesskapstenkning. En bedrift, avdeling og team, kan aldri nå sine mål uten en god kultur og ikke minst god trivsel – dette er ikke en påstand men sanne fakta folkens.

Ansvar for egen og andres trivsel

Tenk deg når du kommer inn på et sted du aldri har vært før, altså ikke din egen arbeidsplass eller familie for den saks skyld. På steder hvor den gode kulturen råder, så merker man dette i løpet av noen få minutter. Vi er alle vår egen lykkes med er det noe som heter, og dette er veldig riktig og viktig å tenke på. Men hva kan du gjøre for å gjøre andre lykkelig også? Det kan du dvele litt med til vi treffes neste gang.

fjernefarvann © 2019