Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » En annerledes trafikkultur

En annerledes trafikkultur

I Norge har vi en god kultur i trafikken, i alle fall om vi sammenlikner med en del andre land. Vi ser hele tiden en nedgang i antall drepte og skadde, og dette skyldes både holdningsendringer og ikke minst bedre og mer sikre biler.

En annerledes trafikkultur

En annerledes trafikkultur

Landet vi nå skal se litt nærmere på, er et yndet ferieland for mange nordmenn. Trafikkulturen i Thailand er det nok mange som har opplevd når de har vært på ferie der, men hvor stor risiko man utsetter seg for er det kanskje ikke alle som er klar over. Vi snakker faktisk om et av verdens farligste land, når det kommer til å ferdes på veiene i Thailand. Trafikkulturen deres er en helt annen, enn den vi selv har i Norge og mange andre vestlige land.

Libya og Eritrea mer farlige

Tall som er hentet for noen få år siden, viser at de afrikanske landene Libya og Eritrea er mer farlige enn Thailand – som altså havner på en tredjeplass over verdens farligste land på veiene. Disse tallene er det Verdens Helseorganisasjon som har utarbeidet, og Europeiske Reiseforsikring samt Trygg Trafikk advarer nordmenn på ferie i landet sør-øst i Asia.

50 prosent er myke trafikanter

Uansett om man holder seg borte fra bilkjøring, er man ikke sikret mot ulykker. Det viser seg at cirka halvparten av de rammede er motorsyklister, fotgjengere og syklister. Det å kjøre motorsykkel i Thailand er svært vanlig, og ikke minst for turister som da ofte leier seg slike kjøretøy. Dødsraten i Thailand ligger på drøye 38 personer, per 100 000 innbyggere. De to farligste landene, altså Libya og Eritrea – har henholdsvis drøye 40- og 48 personer i det samme utvalget av innbyggere.

Mange nordmenn rammet

Selv om Norge stort sett har en god trafikkultur, så rammes vi når vi kommer til land som Thailand. Jeg har ikke noen oversikt som viser skyldspørsmål og årsaker, men årlig ligger ofte dødstallene for nordmenn som dør i trafikken i Asia – ofte på mellom 10 og 20 personer. De langt fleste av disse ulykkene skjer i Thailand.

I 2010 døde det totalt cirka 26.000 mennesker på de thailandske veiene.

Viktig å være defensivt

Det å tenke og opptre defensivt i trafikken, gjelder jo uansett hvor man befinner seg. Men i land som Thailand med en helt annen trafikkultur og ikke minst trafikkmønster, er dette med å være defensiv veldig viktig. Thailand er ikke et land man står på retten sin, det kan i alle fall koste deg dyrt.

fjernefarvann © 2019