Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Er vi inne i et kulturskifte?

Er vi inne i et kulturskifte?

Uttrykket kultur forteller noe om hvordan vi tenker, kommunisere og ikke minst handler i dagliglivet. De om har en felles kultur er en del av et større felleskap som påvirker dem og ikke minst, som de kan påvirke. Ser man tilbake på nyhetsbildet det siste året, er det mye som tyder på at noe av kulturen vi er vant til er i ferd med å endres.

Er vi inne i et kulturskifte?

Er vi inne i et kulturskifte?

En blanding av flere kulturer

Det er ikke mange år siden det var uvanlig å møte eller se personer med annen hudfarge på gaten i tettsteder rundt om i Norge. Nå er dette blitt relativt vanlig. Resultatet er at den norske kulturen får flere impulser. Dette er ikke negativt, vi trenger utfordringer og det er viktig å hele tiden justere hvordan vi kommuniserer med hverandre. Vi trenger også å se hvordan andre kulturer løser konflikter eller utfordringer, for å se om vi kanskje kan lære noe av dette. Uttrykket flerkulturelt handler ikke bare om at personer som kommer til Norge skal innrette seg etter norsk kultur. Det handler også om at den norske kulturen får sjansen til å vokse og bli mer inkluderende.

Kultur er dynamisk

Det er de som tror at kultur kun handler om å bevare det norske og beholde alt slik det var. Dette stemmer ikke. Kultur handler om å ha en felles forståelse for spilleregler, kommunikasjon og alt annet i et samfunn. Et sunt samfunn vil hele tiden være i bevegelse uavhengig av om det er innvandring eller ikke. De yngre vil utfordre de eldre, teknologi utfordrer og handlinger på den internasjonale arenaen vil påvirke kulturen. Et sunt samfunn åpner for kulturelle endringer og prøver ikke å detaljstyre det hele.

Hva er man opptatt av?

Kultur handler om hva man er opptatt av. 25-30 åringene ligger generelt sett helt i front når det kommer til teknologi og utnyttelensen av teknologien.  De om er eldre enn dette er også med på det teknologiske kappløpet. Godt voksne sitter hjemme og spiller sjakk med venner, utfordrer kompiser med King.com og tester flaksen hos Pokerstarscasino.com. Resultatet er at teknologi blir en brobygger mellom generasjoner, samtidig som denne også medfører teknologiske utfordringer som man må løse. Misbruk av personlige bilder og personlig data blir bare mer og mer vanlig. Mye av grunnene er at man ikke har en god og etablert kultur for kommunikasjon over nettet. Er det lov å videresende et bilde du har fått, hvis du synes dette er flott eller sexy? Før ville man i en konflikt kanskje si: Per fortalte meg at du spilte i et verdensberømt band.  Nå med internett tilgjengelig, behøver du bare å ta bilde av samtalen (hvis det ble sagt på  meldinger) og sende «beviset». Ulempen er selvsagt at mottakeren ikke kan vite hva som ble sagt før og etter. Resultatet er at informasjonen, som virker trygg, kan faktisk være en ren løgn eller overdrivelse. Sitatet er hentet fra en samtale og du får ikke all nødvendig informasjon.

Behov for en kulturoppdatering

Teknologien og selvsagt de mange endringene i jobbmarkedet og lignende, krever at folk tar et oppgjør med egen kultur. Mange deler svært mange personlige detaljer på nettet via Facebook, Instagram og lignende. Resultatet er at det er mye mer personlig informasjon tilgjengelig for arbeidsgivere, kommende svigerforeldre og andre. Utfordringen ligger i at alle gjør ting som ikke er lurt når de er unge. Unge voksne skal prøve ut nye ting og det er ikke alt om er like lurt å gjøre. Før i tiden var dette et mindre problem fordi informasjonen ikke ble lagret. Nå er det vanlig å legge ut om dette på sosiale medier. Resultatet er at arbeidsgivere, kjærester og andre kan finne informasjonen 10-15 år etter at det skjedde. Du er nå en ny person, men informasjonen dukker opp og kan ødelegge for deg.

Det er mange politikere og andre som har fått karrieren ødelagt av slikt. Dette betyr ikke at folk er mer dumme, eller gjør mer feil. Det handler bare om at nå er all informasjonen ute på nett og denne informasjonen blir ikke borte. Det har lenge vært jobbet hardt for å skape en bedre kjønnsfordeling. Kvinner har blitt oppmuntret til å ta realfagutdannelse, til å gå inn i styrer og komme inn i yrker som tidligere har vært svært mannsdominerte. Dette har skapt flere utfordringer, og understreker behovet for å se nærmere på hva som er god kultur på arbeidsplassen. Det er også flere som er åpen om sin legning og det er flere som velger å skifte kjønn i løpet av sitt voksne liv.  Andre velger å være åpen om at man har flere kjærester eller at kjærestepar velger å ha separate husholdninger. Dette er med andre ord mye nytt å forholde seg til og vår kultur, spesielt atferdsmønstret vårt, prøver å holde tritt. Det blir viktig at vi i tiden fremover blir mer komfortabel med alt det nye og omfavner endringene.

fjernefarvann © 2019