Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Forskjellige kulturopplevelser i Norge

Forskjellige kulturopplevelser i Norge

Begrepet kultur har egentlig ett ganske bredt spekter, her er det mange forskjellige ting som ligger under begreper kultur. Musikk, teater, historie og levemåte er noen av dem. Kulturhistorie en også en del av dette og det har vi ganske mye av her i landet. Omtrent hvor vi en ferdes finner man en god del kulturhistorie og den er det viktig å få med seg igjennom livet som en lærdom om vår historie.

Forskjellige kulturopplevelser i Norge

Forskjellige kulturopplevelser i Norge

Bygdetun

Bygdetun ligger også under vår kulturhistorie og de har man mange av rundt omkring i landet, de fleste av dem er godt tatt vare på nettopp for å vise frem vår kulturhistorie. Bygdetun finner man oppe i fjellene og helt ned til kysten vår, de fleste av disse er ganske like i utformingen og viser oss hvordan de levde på den tiden. De fleste av disse bygdetunene er åpne for besøk, så dette er ett alternativ til å få sett med egne øyne deler av Norsk historie.

En del av Norsk skips historie

Ute ved Bygdøy finner man flere museer som retter seg til den Norske skipsfart historien. Norsk Maritimt Museum som før het Norsk Sjøfartsmuseum ble stiftet i 1914 og viser det meste av hva som har foregått innen Norsk sjøfart og det som ligger under dette. Museet dekker hele landets historie innen dette temaet og viser også frem varierende utstillinger i fra forskjellige tids epoker.

I samme området ligger Fram museet med da skipet med samme navn, vi har jo hatt mange oppdagelses reisende i historien og det er jo viktig å få vist dette frem til publikum. Skipet Fram ble benytter av flere til ekspedisjoner i de kaldere strøkene, Fritjof Nansen, Roald Amundsen og Otto Sverdrup er de tre mest kjente polfarerne vi har her i landet. Museet ble åpnet allerede i 1936 og har flere attraksjoner å vise frem.

Ra

I Kon Tiki museet finner man sivbåten Ra som Thor Heyerdahl brukte på sin ferd over Atlanterhavet. Sivbåten var lagd etter malerier i fra det gamle Egypt og etter studier av gamle skips bygge tekniker i fra den tiden og ferden startet i 1969. De klarte nesten å komme seg over, det manglet bare noen få mil unna da de måtte forlate sivbåten etter att den begynte å gå i oppløsning.

Ett annet museum som også ligger her er Vikingskiphuset som tar for seg den delen av Norsk historie som handler om vikingtiden. Her finner man vikingskip og mye annet som har blitt gravd frem gjennom tiden i Norge. Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet er de mest kjente av dem. Her er det også mye annet som kommer i fra vikingtiden, kjerrer, senger, bøtter, sleder og mye annet. Ett fint innblikk i vikingtiden får man ved en tur innom dette museet. Men det er ikke bare sjøfarts historie man finner ute på Bygdøy, her ligger også det Norske Folkemuseum som viser oss det meste av hvordan man levde i fra 1500 tallet og fremover i den Norske historien. Dette er ett yndet mål for både turister og skoleklasser ute på undervisnings turer.

fjernefarvann © 2019