Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Hva er kultur på arbeidsplassen

Hva er kultur på arbeidsplassen

Dette er et vidt begrep – altså kultur på arbeidsplassen. Vi er alle en del av den, i alle fall om man er yrkesaktiv. Men uansett hva man driver med i det daglige, så er vi en del av en eller ofte flere kulturer. Og vi er alle sammen bidragsytere inn i de forskjellige kulturer – kultur skapes sammen. Det kan også være i idrettslaget, foreningen, på skolen, ja nær sagt over alt. Vi er alle sammen viktige brikker i hvordan preges kulturen av din væremåte? Og ikke minst, hvordan preges du selv av kulturen? Dette er ikke noe jeg går og tenker på til daglig, men det er nok mer viktig enn det vi kanskje er klar over. Men hvordan brukes ordet eller begrepet?

Hva er kultur på arbeidsplassen

Hva er kultur på arbeidsplassen

Kultur på arbeidsplassen vs. arbeidskultur

Jeg tenker at de fleste kan dvele litt ved dette, det brukes nok forskjellig terminologi på dette. Inn i dette kan man også bake inn bedriftskultur, den preger naturlig nok annen kultur på arbeidsplassen også. Min intensjon og mening i denne sammenheng, er hvordan er kulturen på din arbeidsplass totalt sett. Kultur på arbeidsplassen, kan også oppfattes som noe mer konkret. Tenker da på om det finnes kulturtilbud som; teatergrupper, utflukter, bilder i kantinen, kunstutstillinger og slike ting. Dette er jo også kultur, i ordets rette forstand. Bedriftskultur er for meg den kulturen bedriften står for, ikke hva de ansatte nødvendigvis står for eller gjør. Arbeidskultur er noe som skapes mellom de ansatte og bedriften, dette er slik jeg oppfatter det i alle fall.

Fredagspils

Jeg er ganske sikker på at dette er den mest utbredte kulturen man finne på norske arbeidsplasser. Den legges ofte til fredagen etter lønn, men en del bedrifter har den hver fredag også. Man hører da ofte «Vi har en kultur her i bedriften med fredagspils» Er dette kultur eller er det feil bruk av ordet kultur? Om man har kultur i bedriften og fredagspils, hva er da kulturen på andre områder? Hva er kulturen for de som ikke drikker? Hva er kulturen rundt AKAN-arbeid og bedriftens holdning til rus?

Arbeidsmiljøkultur

Kanskje dette kan være det mest riktige ordet, hvilken kultur preger ditt arbeidsmiljø? Men om man velger å sortere det inn under arbeidsmiljø, blir det da riktig å ta med fredagspilsen? Vil den da kunne sies å være en del av kulturen på din arbeidsplass? Jeg har ikke svaret, men for meg er arbeidsmiljø noe som begrenser seg fysisk til arbeidsplassen. Men det er klart at dette avhenger mye av hvilken type jobb man har, om man er journalist er jo arbeidsplassen like mye ute som den er inne på kontoret.

Bransjestyrt

Jeg tror nok det er mange bransjer som har typisk kultur for sin bransje, jeg tror at hva man jobber med til daglig styrer mye av hvilken kultur man finner. Kan man ha et dårlig arbeidsmiljø, men en god kultur? Eller motsatt for den saks skyld. Hvordan er kulturen på en oljeplattform vs. en barnehage?

fjernefarvann © 2019