Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Kultur og ukultur

Kultur og ukultur

Vi har nylig tatt opp dette med kultur på arbeidsplassen, og vi skal ikke helt slippe taket i dette enda. Jeg synes dette tema er utrolig spennende, men også krevende. Jeg har ved flere anledninger kommet inn i bedrifter, som hadde sin kultur både på godt og vondt. Hva er skillet eller grensen mellom kultur og ukultur? Er det noen forskjell på ukultur og dårlig kultur? Hvem er det i så fall som skal definere dette? Hva kjennetegner kulturen på din arbeidsplass?

Kultur og ukultur

Kultur og ukultur

De gode bedriftene er klare og tydelige på sin bedriftskultur

Når man snakker med folk som jobber med HR-utvikling, så er det samstemte i at det er viktig med en klar og tydelig bedriftskultur. Det er stor forskjell på de beste og dårligste på dette feltet, og det er mange måter man kan jobbe med dette på – og det er langt viktigere enn det kanskje kan virke som i utgangspunktet.
Det er disse to ordene det hele dreier seg om, og når det kommer til ukultur eller dårlig/manglende kultur – ja så svekks følelsen av både tilhørighet og identitet. Det å ikke ha noen kultur, er jo også en kultur i seg selv – men på sikt er det ikke noen en bedrift, avdeling eller team kan leve godt med.
Det er naturlig at tradisjoner som er godt forankret i samfunnet, preger en del av bedriftskulturen vår. Som vi tidligere har vært innom, er nye og fremmede kulturer – noe som krever mer av oss alle. Men i en norsk bedrift med et flertall av etnisk norske nordmenn som arbeidstakere, er det naturlig med en kultur som er preget av norske tradisjoner. La oss se på noen tradisjoner som klart preger både samfunnet, og kulturen på mange norske arbeidsplasser.

Jula

Det er ikke mulig uansett nasjonalitet eller etnisk/religiøs tilhørighet, å komme utenom den norske julefeiringen. Dette er en tradisjon som knytter oss sammen, og vi kan i aller høyeste si at dette er noe som skaper tilhørighet og identitet – ja selv for de som ikke er kristne også.

Cupfinale

Det kunne kanskje stått idrett generelt, for det er ikke noen tvil om at store idrettsarrangement som cupfinalen og OL, VM også videre, er en viktig del av tradisjonen og kulturen vår. Det finnes eksempler på mange aktiviteter i bedrifter, som er knyttet til idrettsarrangement. Ett eksempel kan være at bedriften tar med de ansatte på cupfinalen, Holmenkollen eller kanskje løper Holmenkollstafetten sammen. Alt dette er kultur, og den er limet i det som binder oss sammen som land, distrikt, klubb, bedrifter ja i alle sosiale settinger i bunn og grunn.

Mange definisjoner

For cirka 30 år siden, fant man mer enn 150 definisjoner på hva kultur er eller oppfattes som. Dette var kun innen sosialantropologien, hvor mange definisjoner det finnes totalt – er nærmest umulig å tallfeste. Men om vi generelt sier at kultur i hovedsak gir oss en følelse og opplevelse av fellesskap, tilhørighet og identitet – tenker jeg at vi har kommet langt og gjort det litt enklere for oss selv.

Fellesnevnere

Kultur er noe som vi må jobbe med, og den kommer slett ikke av seg selv som noen ofte tror. Selv om det som sagt er mange definisjoner av den, finnes det noen fellesnevnere som preger alle kulturer og dennes innhold:
– Kultur er normer, tradisjoner og regler
– En felles historie og en felles forståelse av denne
– Felles språk og symboler utvikler og styrker kulturen
– Vaner og handlemåter.

fjernefarvann © 2019