Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Kulturforskjeller i Norge

Kulturforskjeller i Norge

Det blir ofte trukket frem kulturforskjeller mellom etniske nordmenn, og ikke-etniske nordmenn. Det stemmer jo at det er en del forskjell på kulturer mellom landene, men dette er ikke noe som kun gjelder i forholdet mellom nordmenn og andre nasjonaliteter. Man kan finne forskjeller mellom nordmenn også, dette styres av bosted, klasseskiller og til en viss grad alder og yrke. Det er sikkert flere forhold som spiller inn også, men for meg er nok disse faktorene de mest viktige.

Langstrakt land

Norge har en spesiell geografi, tenker da på avstander fra sør til nord. Dette er også en faktor som spiller inn, når vi ser på kulturforskjeller. Mye av dette er gamle kulturer, som sikkert dukket opp for mange år siden. Det med at vi har hatt innvandring en del år, skaper andre utfordringer enn de vi allerede har. Men kulturforskjeller er altså ikke noe nytt, vi kan se på forskjellen i kultur mellom sør og nord. I nord finnes det som vi vet samer, her er det snakk om store forskjeller rent kulturelt.

Kulturforskjeller og frykt

Kulturforskjeller og frykt

Homogent samfunn

Norge regnes for å være et homogent samfunn, dette stemmer bare til en viss grad. Med homogent menes at vi alle sammen er ganske så like, men det stemmer nok om vi sammenlikner oss med en del andre land. Men min påstand er at det ikke finnes noe land som er 100% homogent, de som kanskje er i nærheten av å være homogene kan være kommunistiske land. Men i slike land er jo klasseskillet ofte veldig stort, dette skaper jo en kulturforskjell i seg selv. Det er ofte snakk om en veldig liten elite- og overklasse, og hvor resten er så å si homogene.

Væremåte og kultur

Hvordan vi oppfører oss, er også bundet opp mot kultur. Det at for eksempel folk nordfra er mer åpne og sosiale enn de som kommer sørfra, bunner ut i en annen kultur. Men det finnes så klart unntak, dette fordi vi alle har forskjellige personligheter. Men det finnes noen fellestrekk fra landsdel til landsdel.

Forskjell mellom by og land

Selv innen hver enkelt landsdel, finner vi store forskjeller. Om man studerer kulturen i en by på Østlandet, kan den være ganske lik en by i Nord-Norge. Men om man reiser bare noen få kilometer ut av byen, opplever man veldig ofte store forskjeller. Dette er nok i stor grad historisk betinget, men tilflytting av folk fra andre steder er også en faktor.

Forskjell innad i byene

Nesten uten unntak er det slik at vestkanten har en overklasse, sammenliknet med østkanten. Dette skaper også en egen kultur i hver av bydelene, igjen er vi tilbake til historikk. Men mye av kulturen påvirker jo hver enkelt av oss, men det er fort gjort å bli en del av den enten man vil eller ikke. Konklusjonen min er i alle fall, at vi ikke er så like som vi skal ha det til. Men på lik linje som med ikke-etniske nordmenn, skaper dette en spennende ulikhet som jeg tror vi trenger i et samfunn.

fjernefarvann © 2019