Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Kulturforskjeller og frykt

Kulturforskjeller og frykt

Kulturforskjell er et ord eller et begrep som ofte brukes, men i hvilke sammenhenger er det riktig å bruke det? Kultur kan nok ofte blandes med religion og motsatt, men svært ofte er jo kulturen preget av religionen. Men det er ikke så godt å si om det er religionen som har formet kulturen, eller om det er kulturen som har påvirket og formet religionen. Men la oss se litt på kulturforskjeller i denne omgang, og så godt som mulig se vekk fra religion.

Kulturforskjeller og frykt

Kulturforskjeller og frykt

Kulturforskjeller og fremmedfrykt

Min påstand er at ordet kulturforskjell, ofte er negativt ladet. Det er ofte i forbindelse med debatter, og andre dialoger at ordet dukker opp. Det er nesten utelukkende brukt når et problem har dukket opp, eller at det er forhold vi som etniske nordmenn ikke setter pris på. Jeg har eksempler på at ordet kulturforskjell brukes for mye, kulturforskjell blir liksom et ord som dekker det meste. Selv om en del av problemstillingene, kanskje ikke har noe med kulturforskjeller å gjøre overhodet. Om et fåtall av mennesker fra en annen kultur, velger visse handlinger eller væremåter, kan man vel ikke med rette kalle det for kulturforskjell. Da er det individuelle handlinger, og ikke et uttrykk for noen kultur. Jeg tenker at ordet kulturforskjell, ofte burde vært byttet ut med fremmedfrykt. Det samme kan man si om rasisme også, jeg mener at det finnes svært få rasister i Norge. Men det finnes svært mange som frykter fremmede, mange av dem selv tror de er rasister. Men innerst inne handler det ikke om rasisme, noen trekker det til og med så langt som til nazisme.

Fremmedfrykt

Frykten for det fremmede er en ærlig sak, det er opp til hver enkelt hva man skal mene og tro om saker og ting. Men bud nummer èn, er å vite nok om de som kommer fra andre kulturer. Jeg tenker at kulturforskjeller, er noe vi skal bruke for alt det er verdt. Dette er jo en glimrende måte å trekke frem det beste i flere kulturer, om man er dyktige på dialog og økt kompetanse vil fremmedfrykten reduseres.

Generalisering

Jeg tror vi i alt for stor grad generaliserer, om det skjer noe som vi etter norsk lov og tradisjoner ikke kan akseptere. Da blir det ofte en hel gruppe eller nasjonaliteter, som blir utsatt for og beskyldt for samme handlinger og væremåte. Det handler ofte ikke om kultur, men enkeltstående handlinger.

Tradisjoner

Vi har våre tradisjoner, og det skal vi være stolte av å bringe videre til kommende generasjoner. Men er det slik at vi ikke har plass til nye tradisjoner, de som ikke er typisk norske? Hvor går grensen vår for å tillate, og akseptere tradisjoner fra andre kulturer? Tradisjoner ligger i vår kultur, slik er det med de fleste kulturer. Det å rokke ved gamle tradisjoner er ikke noe man skal gjøre, men våre tradisjoner trenger ikke vike for nye og andre tradisjoner. En del av frykten for det fremmede ligger nok her også, at vi skal gi slipp på det som er typisk norsk med tradisjoner langt tilbake i tid. Jeg tenker at dette er en del av et flerkulturelt samfunn. Det er ikke enten eller, men ja takk begge deler.

fjernefarvann © 2019