Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Skandinavisk kultur

Skandinavisk kultur

Spør man mennesker i andre land vil de sannsynligvis beskrive skandinavere som blonde og høye, med blå øyne; snille fredelige folk som står i dyp kontrast til vår forhistorie som plyndrende vikinger og oppdagere. Kulturen vår har dype røtter i natur, fjell og havet, og har blitt preget av harde levekår i mange år. Mange glemmer hvor kort tid det er siden hverdagen til nordmenn var preget av fattigdom, sult og dårlige levekår; vi skal ikke lengre tilbake enn på 1960-tallet før vi ikke hadde den formuen vi har i dag, og oljen endret livene til nordmenn for alltid.

Historien som preget nordmenn

På starten av 1800-tallet var hverdagen til nordmenn og skandinavere flest svært preget av trange kår, stor folkevekst og dårlig ernæring. Forventet levealder var ikke mer enn 40 år, og dødeligheten blant spebarn var høy. Hungersnød og epidemier var realiteter i disse tidene. Da vi endelig fant oljen gikk det raskt oppover; rikdommen kom, levestandarden økte og tidene endret seg. Gjennom historien vår har vi fått den kulturen vi har i dag.

Individualistisk kultur

Individualistisk kultur

Individualistisk kultur

I motsetning til Asiatiske og Afrikanske land som domineres av kollektivistisk kultur, er Europa hovedsakelig preget av individualistisk kultur. I Asia og Afrika er det vanlig med storfamilie, et klankonsept hvor foreldre dominerer; de velger ektefelle til sine barn, ekteskap mellom søskenbarn er normalt og det er hovedsakelig mannen som er familiens overhode. I den vestlige verden, inkludert Skandinavia, er det kjernefamilien som står sterkest, og individet står i fokus. Dette er en stor faktor i den Skandinaviske kulturen; enkeltpersoner er viktige, likestilling verdsettes, uavhengighet og gjensidig tillit er viktig for å få samfunnet til å fungere. En kvinne vil for eksempel i Skandinavia ta stolthet i å ikke trenge en mann for å overleve hverdagen, hun ønsker å være i arbeid, og hun krever å ta like muligheter som menn. En Skandinaver vil være ung, suksessfull og populær, og det er gjerne disse faktorene som gjør at skandinavere ofte går lengre på skole, utsetter ekteskap, stifter familie i høyere alder og streber etter å ha en stor omgangskrets og nettverk.

Verdens lykkeligste folk

Hvordan kan en kultur avgjøre hvor lykkelige et folk er? Tar man en kikk på lykkeindeksen til FN legger man fort merke til at de landene som hvert eneste år troner toppen av denne listen er land som tilhører Nord-Europa, og enda mer spesifikt Norden og Skandinavia. Vi kan påstå at skandinavere har tilnærmet identisk kultur med de øvrige nordiske landene, og Finland har tronet listen til FN i flere år, tett etterfulgt av Island, Sverige, Danmark og Norge. Dette må bety at kulturen i Skandinavia har en effekt på folk som gjør dem lykkelige. Individet føler seg verdsatt, tilfreds og viktig. Vi føler oss trygge, vi har tillit til ukjente og vi stoler på at staten vil ha vare på oss om vi skulle miste det vi har. Dette er kanskje de viktigste stikkordene som forklarer kulturen i landene våre: trygghet, tillit, selvstendighet, likestilt og fredelighet.

fjernefarvann © 2019