Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Starten med Bondekulturen i Norge

Starten med Bondekulturen i Norge

Norge har lange tradisjoner når det kommer til gårdsbruk, vi vet at det finnes forskjellige måter å drive jordbruk på. Dette har forandret seg mye opp gjennom årene, det å kunne dyrke frem mat har så klart vært viktig for å kunne overleve. Men vi er faktisk en av de siste som startet med jordbruk og husdyr, om vi sammenlikner oss med resten av Europa. I europeisk sammenheng startet det først i Syd-Europa, dette henger nok mye sammen med klima.

Starten med Bondekulturen i Norge

Starten med Bondekulturen i Norge

Midtøsten

Om vi starter med Midtøsten, var det her jordbruket startet når man tenker på den videre utbredelsen til Europa senere. Vi snakker om cirka 6000 år før Kristus, og det skulle gå mange år før jordbruk og husdyrhold kom nordover. Man kan si at jordbrukets inntog i Vest-Europa kom via Tyrkia den ene veien, og den andre veien via Balkan.

Norge

Det var i Oslofjord-distriktet det første jordbruket ble etablert i Norge, det er anslått til at dette kan være rundt 4000 år før Kristus. Videre nordover i landet, skulle det ta enda mange år før det kom i gang noen produksjon av jorda eller husdyrhold. Man kan jo tenke seg hvilke utfordringer som var knyttet til å etablere noe slikt i nord, klima var jo også helt noe annet på den tiden. Det som er tydelig og godt dokumentert, er at det finnes spor fra gårdssamfunn i Sør- og Midt-Norge fra cirka 2400 før Kristus. Dette var gårder slik vi kjenner dem i dag, med korndyrking, gårdshus, åkrer og dyr. Det var hovedsakelig Oslofjorden og langs Skagerrak-kysten, at det som ble kalt for Traktbergerkulturen ble etablert. Det kan tyde på at de fortsatte med fangst på den gamle måte, enda de hadde husdyrhold som kunne forsyne dem. Det er ting som tyder på at produktene fra gårdsbruk, i starten ble brukt mer til spesielle anledninger. Hva dette skyldes er ikke godt å si, men det kan jo være at de ikke hadde nok til å kunne leve av det hele året.

Klokkebegerkulturen

I perioden hvor Klokkebegerkulturen var gjeldende, skjedde det mye. Det var i denne perioden gårdene ble etablert, i alle fall i den sørlige delen av landet. Men folk begynte å reise mer også, det var i denne perioden man også kunne se at det ble et større klasseskille i befolkningen. Språkmessig tyder det også på at vi endret oss, fra å snakke et språk som foreløpig er ukjent, til å snakke et språk som fikk navnet indoeuropeisk.

Innvandrere

Under Klokkebegerkulturen skjedde den mest sannsynlig en viss innvandring til Norge, disse skapte nye samfunn langs kysten i den sørlige delen av landet. Hvor de kom fra er ikke helt avklart, men at de kom sjøveien er ganske klart. Det var under samme periode at vi fikk etablert gårder, sjømenn, krigere og metallhåndverk kom for full fart inn i vår kultur og etter hvert tradisjon.

Spennende historie

Det å se tilbake i historien er spennende, det er så mye som ligger til grunn for hvordan vi lever og har det i dag. Selv om denne perioden ligger langt tilbake i tid, er det ikke noen tvil om at den på mange måter preger vår kultur også i dag.

fjernefarvann © 2019