Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Trafikkultur – statistikk over skader på fotgjengere

Trafikkultur – statistikk over skader på fotgjengere

Jeg tenker at statistikk, egentlig er ganske så kjedelig lesing.

Trafikkultur - statistikk over skader på fotgjengere

Trafikkultur – statistikk over skader på fotgjengere

Men når man setter seg ned og leser slikt, er det egentlig ganske så spennende lesning. Hvordan fordeler skader seg rent statistisk for fotgjengere, altså hvor er det de skader seg og hvor stort er omfanget i antall mennesker som utsettes for slikt. Det er naturlig nok mye oppmerksomhet rundt bilulykker, og det er vel og bra når man tenker på forebygging. Men når det gjelder ulykker med fotgjengere hvor biler ikke nødvendigvis er innblandet, er det ikke samme fokus.

Statistikk fra Oslo 2016

Dette året ble 6300 fotgjengere skadet i hovedstaden, med skadet mener man i denne sammenhengen fall og påkjørsler. Tallene er hentet fra Skadelegevakten i Oslo. Dette året ble det registrert en del opplysninger, om den skadde. Opplysninger om årsaken til fallet, veivedlikehold, fottøy og fart i skadeøyeblikket. Det har tidligere vært liknende kartlegging av sykkelulykker, også da i regi av Oslo Skadelegevakt, Statens Vegvesen og Helsedirektoratet.

Stort sprik i tallene

Myndighetene ønsker å skaffe seg mer kunnskap om ulykker som rammer de gående, hvor ikke kjøretøy er involvert. Slike ulykker betegnes ikke som trafikkulykker, og man har derfor ikke noen god statistikk på dette. Siden målet er at færre bruker bilen i Oslos gater, vil man på denne måten tilrettelegge mer for gående og syklende. Dette går på vedlikehold av vei, og annen tilrettelegging. I følge Statistisk Sentralbyrå sine tall, var det kun 104 skader ved eneulykker med fotgjengere i 2016. Men det reelle tallet var altså 6300, her ligger det alt fra lettere skader til de mer alvorlige. Det er naturlig nok mer ulykker på vinteren, da skjer ca. 65 % av ulykkene. Kvinner utgjør godt over halvparten av de skadde, og uansett kjønn var 19 prosent av de skadde ruset. Godt over 40 prosent av ulykkene skjedde på fortau, mens 9 prosent av skadene skjedde i gangfelt ved påkjørsel eller fall. Om man er mellom 30 og 50 år, er sjansen for denne type ulykker minst.

Væravhengig

Tallene fra 2016 kunne vært annerledes, dette fordi vinteren dette året var veldig mild. Ikke uventet skjer det mest skader når det er is og snø, og det viser nok at vedlikehold av fortau må bedres. På sommeren er det 17.Mai som er den mest travle dagen, dette skyldes klart at det er mange som er ute og går på denne dagen. Rus kan også spille en rolle, på en dag som denne.

En del av kulturen vår

Jeg velger å si at ulykker for gående, er en del av trafikkulturen vår. Vi vet at det ofte er slik, at veier blir brøytet og strødd før fortau og gangveier. Spørsmålet er om dette er riktig, er bilistene mer viktige? Eller må myndighetene øke kapasiteten på brøyting, slik at både veier og fortau/gangveier til enhver tid er i forsvarlig stand? Jeg har ikke svaret, dette handler jo i stor grad om økonomi. Men hva koster det samfunnet med et stort antall skader, som ofte resulterer i sykehusopphold og sykemeldinger.

fjernefarvann © 2019