Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Trafikkulturen i Norge – Fotgjengere vs. bilister

Trafikkulturen i Norge – Fotgjengere vs. bilister

Det kan sies så mangt om trafikken og hvordan vi oppfører oss både til fots og som kjørende.

Trafikkulturen i Norge – Fotgjengere vs. bilister

Trafikkulturen i Norge – Fotgjengere vs. bilister

Det er mange land som er langt verre på dette område, men vi skal ikke tro at alt er bra her hjemme heller. Når jeg er ute og kjører, er det mye jeg opplever og erfarer. Som yrkessjåfør blir det en del mil i året, og det er en del både skremmende men også humoristiske situasjoner man opplever. Det er en del typiske ting ved vår trafikkultur, som man ikke finner mange andre steder. Jeg tenker at vi er jo alle både bilister, fotgjengere og syklister, men så klart ikke på en og samme tid. Er det slik at vi oppfører oss annerledes, alt etter hvilken hatt vi har på oss?

Fotgjengere vs bilister

Det er mye som kan sies om samspillet, mellom fotgjengere og bilister. Men det jeg tenkte å sette fokus på nå, er hvor mye en gjennomsnittlig norsk fotgjenger stoler på bilistene. Om dere ikke har lagt merke til det allerede, så prøv å fokuser på dette neste gang dere er ute i trafikken. Dere vil raskt oppdage, at svært mange fotgjengere stoler blindt på bilistene. Dette gjelder naturlig nok mest i fotgjengerfeltene, men også i noen grad på andre steder og andre situasjoner.

Øyekontakt

Alle som kjører bil, vet hvor viktig det er med kommunikasjon i trafikken. En måte å kommunisere på, er med blikket. Er det slik at den bilen som kommer har sett meg? Har den til hensikt å stoppe for meg? Klarer den å stoppe for meg?  Det er mange faktorer som spiller inn, når man skal krysse over veien i et fotgjengerfelt. Det er altså ikke slik at man bare kan kaste seg ut i veibanen, men svært mange gjør nettopp det. Mobiltelefoner tar ofte oppmerksomheten vekk fra trafikkbildet, både hos bilistene men også hos fotgjengere. Om man det skulle skje en påkjørsel, er det det sjelden noen tvil hvem som får skylden. Men som fotgjenger, hjelper det lite at bilisten får skylden om du selv blir skadet eller i verste fall drept. Jeg ser ofte eldre mennesker, som også gambler med at bilisten faktisk stopper. De eldre er sjelden opptatt med mobiltelefon, men evnen til å komme seg raskt ut av en farlig situasjon er ofte svekket.

Unngå å sette deg selv i en farlig situasjon

Dette sier kanskje seg selv, men jeg opplever stadig at mange ikke tenker egen sikkerhet i stor nok grad. Hvor mange ganger har du ikke som bilist, opplevd følgende: Du skal rygge ut av en parkeringsplass, det er en travel handledag og mye folk. Er det noen som tenker at det kan være farlig, å gå bak en bil med ryggelys tent? Svaret er nei, i alle fall er det min erfaring. Bilen skal vike og har ansvaret uansett, ja det stemmer jo. Men hva med egen sikkerhet midt oppe i dette? Hvordan kan man vite at sjåføren har sett deg?

fjernefarvann © 2019