Call us on 2514578498

Hjem » Kultur » Trafikkulturen i Norge – syklister

Trafikkulturen i Norge – syklister

Som vi vet er sykkel i vinden som aldri før, og det er jo stort sett bare positivt. Men det skaper noen utfordringer i trafikken.

Trafikkulturen i Norge – syklister

Trafikkulturen i Norge – syklister

En del byer har jobbet målrettet for å legge til rette for sykling. Det er jo politisk forankret, at man ønsker flere vekk fra bilen og over til kollektivt og sykkel. Jeg har selv en del erfaring fra sykkelsete, både jobbsykling og som trening. Sykkel er en flott måte å forflytte seg på, men det krever en del av deg med tanke på sikkerhet for deg selv og andre. Tar syklistene lover og regler på alvor? Hvordan er samspillet mellom bilister og gående?

Store ambisjoner

Oslo by har som mål at bruk av sykkel skal være på 16% innen 2025. Dette er altså regnet ut fra det totale, persontransportbehovet i hovedstaden. Trondheim ligger en prosent under hovedstaden, i sine tall med andel som bruker sykkel som fremkomstmiddel. Innen 2019 vil man i Bergen at 10% sykler i byen. Slike tall er positive, men det krever mye i forhold til holdninger og ikke minst det å ta hensyn til hverandre i bytrafikken. Man ser nå en markant økning i antall ulykker, både med skadde og død som utfall.

66% økning

Dette er tallet som viser at situasjonen er alvorlig, det er klart at med en betydelig større andel som sykler, er det jo naturlig at antall skader og dødsfall også øker. Men myndighetene kan ikke sitte å se på dette, det må gjøres noe for å få ned tallene. 80% av ulykker mellom bil og syklister, skjer bakfra. Utbygging av gang- og sykkelveier er viktig, og videre er det viktig at syklistene faktisk bruker dem. I de større byene er det bygget ut egne sykkelfelt, noe som gjør det lettere å komme seg frem som syklist. Men man må uansett være årvåken, og man må ikke glemme at man som syklist er kjørende. Men myk trafikant er man fortsatt, i møte med bil taper alltid syklisten.

Bare sykkelulykker som øker

Heldigvis ser man en nedgang i ulykker med fotgjengere, moped og biler. Men på sykkel, er det altså en økning. Kan det være at en del syklister overvurderer sine ferdigheter? Alle vet at man kan få god fart på en sykkel, og bruk av hjelm er avgjørende for å unngå hodeskader ved en eventuell ulykke.

Bruk hodet og sunn fornuft

Jeg har selv syklet mye i Oslo, og har vært nær ulykker er rekke ganger. Jeg tenker at samspillet mellom bilister og syklister, er den største suksessfaktoren. Det er mange trafikanter, som skal frem hel og uskadd i et hektisk trafikkbilde. Uten samspill og etterlevelse av regelverket, vil man ikke kunne klare å unngå ulykker. Som syklist må man aldri stå på retten sin, det samme gjelder jo for MC-førere. Husk også at det er viktig med lys, både foran og bak på sykkelen. Selv på dagtid kan dette være viktig, du blir lettere sett med lys og minsker risikoen for sammenstøt.

fjernefarvann © 2019